Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (S087)

Informace pro zájemce a uchazeče o studium

Výsledky přijímacího řízení >

Informace pro STUDENTY

Informace pro VYUČUJÍCÍ

Informace pro ÚSTAVY  (vedoucí, sekretářky, pověřené osoby) - Nutný nainstalovaný STAG na Windows

Informace pro PŘIHLAŠOVÁNÍ

Jak si ZMĚNIT HESLO

Změna hesla se provádí přes webového klienta https://passport.vfu.cz  
Správné heslo musi splňovat následující pravidla:
      - musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno
      - musí obsahovat alespoň jedno VELKÉ písmeno
      - musí obsahovat alespoň jednu číslici
      - nebo jedno z výše uvedených tří pravidel může být nahrazeno speciálnim znakem #$%^&*.)
      - délka hesla musí být alespoň 8 znaků
      - heslo nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, uživatelské jméno, osobní číslo! Nelze použít stejné heslo jako předchozí.
Platnost hesla je 365 dnů, v průběhu této doby je nutné heslo znovu změnit !!!